O teu navegador non soporta os requerementos necesarios para esta presentación. Vas ver unha versión simplificada da mesma.

Para velo mellor, utiliza as últimas versións de Firefox, Chrome ou Safari.


Áreas de polígonos

1º ESO

Un polígono é unha figura plana e pechada limitada por segmentos. Ligazón non accesible.
Perímetro:
 • É a suma dos lados do polígono.
 • A unidade no SI é o metro (m).
 • Serve para medir a lonxitude dun valado para un campo de fútbol.
Área:
 • É a medida do interior do polígono.
 • A unidade no SI é o metro (m²).
 • Serve para medir a cantidade de céspede para cubrir o campo de fútbol.
Calcularemos áreas de:
 • Triángulos
 • Cuadriláteros paralelogramos
 • Cuadriláteros trapecios
 • Polígonos regulares
 • Círculos

Triángulo

O teu navegador non soporta o obxecto canvas. Actualízate!!
\[A= \frac{b \cdot h}{2} \\ \left\{ \begin{array}{ll} b, & \mbox{base} \\ h, & \mbox{altura} \end{array} \right.\]

Rectángulo

O teu navegador non soporta o obxecto canvas. Actualízate!!
\[A= b \cdot h \\ \left\{ \begin{array}{ll} b, & \mbox{base} \\ h, & \mbox{altura} \end{array} \right.\]

Cuadrado

O teu navegador non soporta o obxecto canvas. Actualízate!!
\[A= l^2 \\ \left\{ \begin{array}{ll} l, & \mbox{lado} \end{array} \right.\]

Rombo

O teu navegador non soporta o obxecto canvas. Actualízate!!
\[A= \frac{D \cdot d}{2} \\ \left\{ \begin{array}{ll} D, & \mbox{diag. maior} \\ d, & \mbox{diag. menor} \end{array} \right.\]

Romboide

O teu navegador non soporta o obxecto canvas. Actualízate!!
\[A= b \cdot h \\ \left\{ \begin{array}{ll} b, & \mbox{base} \\ h, & \mbox{altura} \end{array} \right.\]

Trapecio

O teu navegador non soporta o obxecto canvas. Actualízate!!
\[A= \frac{B+b}{2} \cdot h \\ \left\{ \begin{array}{ll} B, & \mbox{base maior} \\ b, & \mbox{base menor} \\ h, & \mbox{altura} \end{array} \right.\]

Polígono regular

O teu navegador non soporta o obxecto canvas. Actualízate!!
\[A= \frac{p \cdot a}{2} = \frac{n \cdot l \cdot a}{2} \\ \left\{ \begin{array}{rl} p, & \mbox{perímetro} \\ a, & \mbox{apotema} \\ l, & \mbox{lado} \end{array} \right.\]

Círculo

O teu navegador non soporta o obxecto canvas. Actualízate!!
\[A= \pi r^2 \\ \left\{ \begin{array}{rl} r, & \mbox{raio} \end{array} \right.\] Considerámolo un polígono de infinitos lados.
Exercicio 1

Calcula o perímetro dun rombo que ten por diagonais 12 e 16cm, respectivamente.

Exercicio 2

Calcula a diagonal, o perímetro e a área dun cuadrado de lado 5cm.

Exercicio 3

Un cuadrado ten unha superficie de 3600m². Canto mide cada un dos seus lados?

Exercicio 4

Un rombo ten un área de 400cm² e unha das súas diagonais mide 40cm. Canto medirá a outra diagonal?

Exercicio 5

Se un romboide ten unha área de 66cm² e a súa altura mide 6cm, canto mide a súa base?

Exercicio 6

Calcula a área dun triángulo equilátero de perímetro 60cm.

Exercicio 7

Calcula a altura dun triángulo no que a base mide 18cm e a súa área 9dm².

Exercicio 8

As bases dun trapecio miden 0.8dm e 7cm. Que superficie terá se a altura é de 4cm?

Exercicio 9

Obtén a altura e a área dun trapecio rectángulo no que a base menor mide 12cm, a diagonal menor 15cm e o lado oblicuo 13cm.

Exercicio 10

Calcula a área dun pentágono regular no que o lado mide 20cm e a súa apotema 13.76cm.

Exercicio 11

Calcula a apotema dun octógono regular de lado 56cm e raio 73.17cm.

Exercicio 12

Calcula a área dun decágono regular de lado 22.87cm e raio 37cm.

Exercicio 13

Determina a área dun círculo sabendo que a lonxitude da circunferencia (\(L_c=2 \pi r\)) que delimita é de 25.12cm.

Exercicio 14

Calcula o perímetro e área do hexágono regular inscrito nunha circunferencia de área 25.36m².