O teu navegador non soporta os requerementos necesarios para esta presentación. Vas ver unha versión simplificada da mesma.

Para velo mellor, utiliza as últimas versións de Firefox, Chrome ou Safari.


Xeometría do círculo

1º ESO

O teu navegador non soporta o obxecto canvas. Actualízate!! \[\left\{ \begin{array}{rl} r, & \mbox{raio} \\ d, & \mbox{diámetro} \\ AB, & \mbox{tanxente} \\ CD, & \mbox{secante} \end{array} \right.\]

Lonxitude da circunferencia

O teu navegador non soporta o obxecto canvas. Actualízate!! \[L = 2 \pi r = \pi d, \left\{ \begin{array}{rl} r = & \mbox{raio} \\ \pi = & 3.1416 \end{array} \right.\]

Lonxitude de arco

O teu navegador non soporta o obxecto canvas. Actualízate!! \[L = \frac{2 \pi r n}{360}, \left\{ \begin{array}{rl} r = & \mbox{raio} \\ \pi = & 3.1416 \\ n = & \mbox{ángulo} \end{array} \right.\]

Área do círculo

O teu navegador non soporta o obxecto canvas. Actualízate!! \[A = \pi r^2, \left\{ \begin{array}{rl} r = & \mbox{raio} \\ \pi = & 3.1416 \end{array} \right.\]

Área do sector circular

O teu navegador non soporta o obxecto canvas. Actualízate!! \[A= \frac{\pi r^2 n}{360}, \left\{ \begin{array}{rl} r = & \mbox{raio} \\ \pi = & 3.1416 \\ n = & \mbox{ángulo} \end{array} \right.\]