Función polinómica de segundo grao

As funcións polinómicas de segundo grao son funcións da forma \(y=a x^2 + b x +c\), onde \(a \neq 0\), \(b\) e \(c\) son números reais calesqueira.

Algunhas propiedades:

Cando resolvemos unha ecuación de segundo grao da forma \(a x^2+b x+c=0\), interpretámolo gráficamente como calcular os puntos nos que a parábola se corta co eixe de abscisas (eixe-x). Hai tres situacións posibles que nos podemos atopar

Introduce nos campos os valores de \(a\), \(b\) e \(c\), premendo despois o botón Resolve, poderás calcular as interseccións da parábola co eixe de abscisas, isto é, as solucións da ecuación de segundo grao.Volta a EduMates