A representación gráfica de moléculas facémola a partir da súa codificación en formato PDB (máis información aquí).

Necesitamos cargar a librería que permite importar este formato:	<script src="js/PDBLoader.js"></script>