A escea está creada co editor e almacenada en formato json.

Obxectos da escea:	var loader = new THREE.ObjectLoader();

	loader.load('datos/scene.json',function ( obj ) {scene.add( obj ); });