Escea creada cun programa de deseño que exporta en formato OBJ.

Necesitamos cargar as librerías que permiten importar ficheiros neste formato:	<script src="js/MTLLoader.js"></script>
	<script src="js/OBJLoader.js"></script>


Obxectos da escea:	var loader = new THREE.OBJLoader();
	loader.load( 'datos/casa.obj', function (object){scene.add( object );});