Escea creada coa librería draw de Maxima. Os dous gráficos foron almacenados en formato VRML.

Necesitamos cargar a librería que permite importar este formato:	<script src="js/VRMLLoader.js"></script>


Obxectos da escea:	var material = new THREE.MeshBasicMaterial({color : 0xffff00});

	var loader = new THREE.VRMLLoader();
	loader.load( 'datos/green.wrl', function ( object )
					{
					scene.add( object );
					} );

	var loader = new THREE.VRMLLoader();
	loader.load( 'datos/yellow.wrl', function ( object )
					{
					object.translateZ( -5 );
					scene.add( object );
					} );