A superficie implícita que se representa está dada pola ecuación \[ 2=\cos \left({\it \phi}\,z+y\right)+\cos \left({\it \phi}\,z-y \right)+\cos \left(z+{\it \phi}\,x\right)+\cos \left(z-{\it \phi} \,x\right)+\cos \left({\it \phi}\,y+x\right)+\cos \left({\it \phi} \,y-x\right), \] sendo \[\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}\] a razón áurea. A superficie corresponde á rexión \([-5,5]^3 \in \mathbb{R}^3\) do espazo euclídeo. Foi xerada e exportada a formato WRL polo programa Maxima co seguinte código:


load(draw)$
draw_renderer:vtk$

draw3d(
  color  = yellow,
  terminal = vrml,
  x_voxel = 35,
  y_voxel = 35,
  z_voxel = 35,
  implicit(2=(cos(x+%phi*y)+cos(x-%phi*y)+cos(y+%phi*z)+cos(y-%phi*z)+cos(z-%phi*x)+cos(z+%phi*x)),
      x,-5,5,y,-5,5,z,-5,5))$

Necesitamos cargar a librería que permite importar ficheiros VRML	<script src="js/VRMLLoader.js"></script>


Obxectos da escea:	var loader = new THREE.VRMLLoader();
	loader.load( 'datos/implicita.wrl', function ( object ) {scene.add( object );} );